/ Besplatni vaučeri

Besplatni vaučeri

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta korisnika vaučera u trajanju od najmanje pet noćenja. Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara. Vaučer se može koristiti zaključno sa 18.11.2020. godine. Ako je danas 15. januar i Vi ste danas podneli potrebnu dokumentaciju na šalteru u pošti, rezervaciju u Divčibarskim Vajatima možete napraviti od 15. februara pa sve do 20. novembra 2020. godine. Od trenutka predaje dokumenata u pošti do prvog dana boravka u Divčibarskim Vajatima mora da postoji razmak od minimum 30 dana.

 

KO IMA PRAVO DA DOBIJE BESPLATAN VAUČER ZA BARAVAK U DIVČIBARSKIM VAJATIMA?

 

Korisnici koji imaju pravo na vaučer su:

 

 

ŠTA BI TREBALO DA PREDAM NA ŠALTERU U POŠTI DA BIH DOBIO VAUČER?

 

Na šalteru u bilo kojoj pošti Srbije treba da predate lično samo 4 papira. To su:

 

 

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz, o statusu zakonskog zastupnka. Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

 

KADA PREDAJEM DOKUMENTACIJU NA ŠALTERU U POŠTI I KADA I KAKO MI STIŽE VAUČER?

 

Tako kompletirana prijava (koja podrazumeva predaju gore navedena 4 dokumenta) predaje se isključivo lično na šalteru JP “Pošta Srbije”, na teritoriji cele Srbije. Ako je danas 15. januar i Vi ste danas podneli potrebnu dokumentaciju na šalteru u pošti, rezervaciju u Divčibarskim Vajatima možete napraviti od 15. februara pa sve do 20. novembra 2018. godine. Od trenutka predaje dokumenata u pošti do prvog dana boravka u Divčibarskim Vajatima mora da postoji razmak od minimum 30 dana. U periodu od 10-15 dana od datuma prijave na šalteru pošte, Ministarstvo preko JP “Pošta Srbije”, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke. Vaučer preuzimate lično.

 

Za dodatne informacije i rezervacije:

 

e-mail: info@divcibarskivajati.rs

telefon: 064/ 658-2488

web: www.divcibarskivajati.rs

 

Dobrodošli!